محصولات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فـالـور ایـرانے ایـنستـاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4727
فالوور ایرانی ارزون قیمت دارایه میکس
15000
500 / 5000
4728
فالوور پر سرعت ایرانی همراه بادرصدی هدیه 
17000
500 / 4000
4729
فالوور ایرانی سرور  نیترو
17500
1000 / 15000
4730
فالوور ایرانی ارزان قیمت سرور توربو
18500
500 / 10000
4731
فالوور ایرانی سرور نوترینو
25000
500 / 4000
4732
فالوور ایرانی فول پروفایل سرور آلفا پلاس⚡💯💎
30000
1000 / 10000
4733
فالـور ایــرانی ســرور اصــلی آلفــا هفــتاد درصــد واقعــی⚡💯💎
38000
50 / 30000
4734
فـالـوور فـوق سرعـتـے ایـرانے سـرور آلفـا ویـژہ ے لایـڪ ارزون💯✔💎
40000
1000 / 10000
4735
فالور  ویژه ی  در حد پاپ ایرانی سرور الفا پیشنهادی🔝⚡☄💎
65000
1000 / 1000000

لـایـڪ ایـرانے ایـنستـاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4736
لایک ایرانی سرعت بالا ,دارایه هدیه
8000
100 / 5000
4737
لایک ایرانی سرور توربو
9000
100 / 50000
4738
لایک ایـرانی سرعـت کـیفیت خـوب سـرور توربو پـلاس
9744
100 / 10000
4739
لایک ایرانی کیفیت خوب سرعت متوسط (با 50% هدیه)
12000
100 / 10000
4741
لایک باکیفیت ایرانی ( 15% هدیه )
13440
100 / 5000
4740
لایک فول ایرانی فول پروفایل 99%
13440
50 / 4000
4742
لایک آی جی تیوی ارزون قیمت آلفا
13500
1000 / 50000
4743
لایک ایرانی شروع سریع ( 10% هدیه )
14280
100 / 5000
4744
لایک ایرانی کیفیت خوب
14280
100 / 4000
4745
لایک ایرانی مناسب اکسپلور (آلفا)
15000
50 / 30000
4746
لایک ایرانی کیفیت مناسب
15120
1000 / 10000
4747
لـایـک ایـرانـے سـرور نـیتـرو
15120
20 / 2500
4748
لایک ایرانی مناسب اکسپلور (آلفا)
18480
50 / 30000
4749
لایک ایرانی واقعی
21000
100 / 30000
4750
لایک IGTV ایرانی 
24000
500 / 4000

فـالـور خـارجـے ایـنستـاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4751
فالوور خارجی ارزان
11592
10 / 2000
4752
فالوور خارجی ارزان قیمت
18144
20 / 1000
4753
فالوور خارجی کیفیت مناسب
20563.2
100 / 1000
4754
فالوور کیفیت نسبتا خوب
22075.2
100 / 15000
4755
فالوور خارجی با جبران ریزش 30 روزه
32760
100 / 10000
4756
فالوور خارجی با کیفیت کم ریزش
80640
100 / 5000
4757
فالوور خارجی بسیار با کیفیت
120960
50 / 55000

لایـڪ خارجـے ایــنسـتاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4758
لایک خارجی کیفیت مناسب جدید
2419.2
10 / 10000
4759
لایک فوق ارزان خارجی
2923.2
20 / 5000
4760
ارزان ترین لایک خارجی
6300
10 / 10000
4761
لایک ارزان خارجی کیفیت مناسب
6300
100 / 1000
4763
لایک خارجی ارزان قیمت
7560
100 / 30000
4762
لایک خارجی باکیفیت ارزان
7560
100 / 2000
4764
لایک خارجی کیفیت مناسب و شروع سریع
8467.2
100 / 10000
4765
لایک ارزان کیفیت مناسب
10080
50 / 5000
4766
لایک خارجی بدون ریزش
30844.8
100 / 150000
4767
لایک واقعی و بسیار باکیفیت خارجی
33264
10 / 30000

کـامـنت ایـنسـتـاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4768
مجموعه کامنت تبریک تولد
28560
5 / 40
4770
مجموعه کامنت تبریک عمومی
28560
5 / 40
4769
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
28560
5 / 40
4771
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
28560
5 / 40
4773
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
28560
5 / 40
4772
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
28560
5 / 40
4774
کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه
31920
5 / 40

خـدمــات اکسـبلـر ایـنسـتـاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4775
ایمپریشن + ریچ
655.2
50 / 25000
4776
ارزان ترین ویو خارجی
1000
100 / 1000000
4778
ویو ویدیو خارجی + ایمپریشن
1500
100 / 1000000
4779
سیو عکس و ویدیو
2000
25 / 25000
4780
سیو پست خارجی
2000
25 / 250000
4782
سیو پست فالوور واقعی (پیشنهادی)
3000
100 / 10000
4781
مشاهده پروفایل خارجی
3000
100 / 7500
4783
REEL ویو + Reach + Impression + Profile Visits
3124.8
100 / 1000000
4784
سیو پست اینستاگرام خارجی
3200
100 / 10000
4785
ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE]
3528
100 / 2000000
4786
ویو آی جی تی وی + Impressions + Reach + Profile Visit + Explore + All
3628.8
100 / 1000000
4787
ایمپریشن خارجی کیفیت بالا
3700
100 / 100000
4791
بازدید پروفایل
7000
100 / 100000
4793
لایک خارجی اینستاگرام ارزان
26712
20 / 50000
4794
Impressions + Profile Visit + Discover
32760
100 / 50000
4797
لایک خارجی اینستاگرام
51408
50 / 5000
4798
ویو Highlights
60480
20 / 30000

استـوری ایـنـستـاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4777
ویو استوری (آخرین استوری)
1500
100 / 5000
4788
استوری خارجی همه استوری ها
5000
100 / 5000
4789
ویو استوری (آخرین استوری) + مشاهده پروفایل
5040
20 / 3000
4790
ویو استوری با کیفیت
5800
100 / 400000
4792
ویو استوری + Story Profile Visits + Story Impressions + Story Interactions
15120
100 / 10000
4795
سرویس نظرسنجی poll استوری (Left Green Option)
40320
100 / 10000
4796
سرویس نظرسنجی poll استوری (Right Red Option)
40320
100 / 100000

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4799
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه
317520
30 / 1000
4800
مشاهده لایو به مدت 60 دقیقه
544320
30 / 2000

مـمـبـر کـانـال تـلـگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4801
ممبر اجباری کانال
6800
1000 / 10000
4802
ممبر هیدن کانال
7800
1000 / 10000
4803
ممبر فیک کانال
8500
1000 / 4000
4804
ممبر فیک کانال تلگرام
11000
1000 / 30000
4805
ممبر فیک کم ریزش سرعتی
12000
1000 / 50000
4807
ممبر اد اجباری خالص ویو دار
15000
1000 / 100000
4806
ممبر اد اجباری هیدن کانال
15000
1000 / 30000

مـمـبـر گـروه تـلـگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4808
ممبر اجباری گروه
6500
1000 / 10000
4809
ممبر فیک گروه
7800
1000 / 4000
4810
ادلیست گروه
10800
1000 / 10000
4811
ممبر واقعی و فعال گروه
11800
1000 / 10000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4812
بازدید تک پست تلگرام
500
100 / 20000
4813
ویو آخرین پست کانال
1000
50 / 50000
4814
بازدید 5 پست تلگرام
2500
500 / 200000
4815
بازدید 100 پست تلگرام
40000
500 / 15000

سایر خدمات فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4816
ممبر گروه فیسبوک
226800
100 / 10000

Subscribers ( دنبال کننده )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4817
Subscriber یوتیوب ارزان قیمت
120960
200 / 5000
4818
Youtube Subscribers واقعی خارجی
695520
100 / 30000

بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4819
ویو یوتیوب واچ تایم ارزان خارجی
25200
500 / 1000000
4820
ویو یوتیوب
68040
1000 / 1000000

بازدید Watchtime

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4821
واچ تایم یوتیوب ارزان
113400
500 / 2000
4822
واچ تایم یوتیوب
447552
100 / 1000

لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4823
لایک خارجی
39312
100 / 30000
4824
لایک یوتیوب سرو 2
48384
100 / 20000

فالوور توئیتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4825
فالوور خارجی
115920
10 / 10000
4826
فالوور خارجی
423360
10 / 10000

فالوور لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4827
فالوور لینکدین Company Page
262080
100 / 100000
4828
فالوور خارجی لینکدین Profile
294840
100 / 1000000

لایک لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4829
لایک پست
786240
30 / 100000

سایر سرویس های لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4830
ویو ویدیو و عکس خارجی
163800
500 / 100000

فالوور پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4831
Board فالوور
100800
50 / 500000
4832
فالوور خارجی
100800
100 / 5000

لایک پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4833
لایک خارجی
100800
100 / 5000

سایر سرویس های پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4834
Repin خارجی
100800
20 / 5000

UC پابجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4835
یوسی پابجی تعداد 32
33600
1000 / 1000
4836
یوسی پابجی تعداد 63
52080
1000 / 1000
4837
یوسی پابجی تعداد 198
151200
1000 / 1000
4838
یوسی پابجی تعداد 690
436800
1000 / 1000

فالوور تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4839
فالوور فوق ارزان تیک تاک
13860
100 / 100000
4840
فالوور خارجی تیک تاک
15120
10 / 10000

لایک تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4841
لایک ارزان خارجی
47880
100 / 10000

فالوور آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4842
فالوور آپارات کیفیت مناسب
23352
100 / 4000
4843
دنبال کننده آپارات
117600
200 / 100000

بازدید ویدیو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4844
بازدید ویدیو آپارات
8400
1000 / 100000

لایک ویدیو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4845
لایک ویدیو آپارات
25200
200 / 100000

فالوور کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4846
ارزان ترین فالوور خارجی کلاب هاوس
31449.6
100 / 25000
4847
فالوور کلاب هاوس خارجی (زن)
50400
100 / 500
4848
فالوور خارجی میکس کلاب هاوس
139104
100 / 20000

فالوور اسپایتفای

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4849
فالوور خارجی
15775.2
500 / 100000
4850
فالوور ایرانی پلاس (5 تا 20% هدیه)
18144
100 / 50000